< home

JUUL4U maakt praktische vertaalslag bij ontwikkeling van de Stevenshof Beweegdag

Voor organisaties is het vaak moeilijk om vanuit een ideeënfase te komen tot een concreet en haalbaar projectplan. Gezondheidscentrum Stevenshof in Leiden vroeg JUUL4U voor dit traject. Vervolgens stuurde zij een team van medewerkers aan, die tezamen zorgde voor een zeer succesvolle Beweegdag waaraan 800 bezoekers uit de wijk Stevenshof deelnamen.
Meer info op: www.werkeninbeweging.nl