< home

Water Werkt: conferentie ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ruim 280 medewerkers van Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijven, kennisinstellingen en het rijk, die direct betrokken zijn bij de uitwerking van de afspraken uit het Bestuursakkoord Water, waren op donderdag 8 maart 2012 in het Media Plaza in Utrecht aanwezig om de voortgang van het Bestuursakkoord te bespreken, goede voorbeelden te delen, te netwerken en om contacten te leggen voor verdere samenwerking.
Kuiters Idee en organisatie vroeg JUUL4U voor de coördinatie en organisatie van de plenaire onderdelen van de conferentie.